Virksomhed
Her finder du oplysninger, som er relevante, når du vil bidrage til uddannelse af en elev. Mulighederne for indgåelse af uddannelsesaftaler er meget fleksible.

Elev
Når du ønsker en erhvervsudannelse, er det vigtigt, at du har fokus på at finde en praktikplads. Her kan du læse om de forskellige veje til gennemførelse af en erhvervsuddannelse.

Opgaver vi løser
Her kan I få svar på, om vi har en opgave for skolepraktikeleverne og hvordan I kommer i betragtning.

Skolepraktik
Her kan du læse om mulighederne for adgang til skolepraktik, hvilke uddannelser skolen udbyder med skolepraktik, samt satser for skolepraktikydelser m.m.

Aktuelt

Kvaltitet
Praktikcenteret arbejder løbende på at sikre kvaliteten af centerets opgaver. Her kan du bl.a. finde en oversigt over indgående uddannelsesaftaler og statistikker m.m.

Nyttige Links
Her har vi samlet nyttige links i en praktisk oversigt

Brug for hjælp?