ELEV

Her på siden kan du læse om de forskellige veje til gennemførelse af en erhvervsuddannelse. Nogle uddannelser tilbydes med skolepraktik for de elever, der ikke opnår en uddannelsesaftale efter afsluttet grundforløb. Elevplan.dk benyttes som det centrale styringsredskab for dit uddannelses-forløb. Vi anbefaler dig, allerede fra starten af grundforløbet, løbende at opdatere i Elevplan, blandet andet omkring din indsats med praktikpladssøgning.

Har du en praktikplads?

Når du ønsker en erhvervsuddannelse, er det vigtigt, at du allerede fra starten har fokus på at finde en praktikplads. Du kan indgå uddannelsesaftale med en virksomhed både før, under og efter grundforløbet.