VOKSENELEV

Voksenelevbegrebet kan have forskellig betydning, afhængig af den pågældende uddannelses bekendtgørelse. Generet skal en voksenelev være fyldt 25 år ved uddannelsesaftalens indgåelse.

Alderen er nødvendigvis ikke afgørende for, at eleven har krav på voksenelevløn, det afhænger af fagets overenskomst.

Alderen betyder reelt ikke noget for uddannelsens gennemførelse, bortset fra at eleven har mulighed for at gennemføre uddannelsen på kortere tid, hvis vedkommende har den relevante erhvervserfaring.

Hvis eleven får voksenelevløn, kan virksomheden søge om forhøjet lønrefusion under skoleophold. Tilskuddet udbetales af AUB.

Derudover kan der være et særligt løntilskud til voksenelever inden for visse uddannelser. Det er det kommunale Jobcenter, der bevilger dette tilskud, og denne vurdering sker individuelt fra Jobcentret, hvorfor det også er dem, der skal kontaktes vedr. ansøgning om løntilskud.

Skal du ansætte en voksenelev, er det altid en god ide at kontakte Jobcentret for afklaring om I kan få tilskud til netop jeres ansættelsesforhold.