OPSØGENDE ARBEJDE

Det opsøgende arbejde omkring praktikpladser er organiseret således
Praktikpladskonsulenten er en fuldtidsstilling, der har som mål at koordinere det opsøgende arbejde i samarbejde med afdelinger/afdelingsleder uddannelsesudvalg m.v. samt være opsøgende overfor virksomheder.

Formål
Praktikpladskonsulenten har til formål at informere og hjælpe virksomhederne med alt vedr. uddannelsesaftaler.

Praktikpladskonsulenten servicerer virksomheder med det administrative arbejde på det tidspunkt, der passer virksomheden. Praktikpladskonsulenten er derfor til at træffe på alle tider af døgnet.

Praktikpladskonsulenten servicerer de opsøgende medarbejdere og skolens elever.

Praktikpladskonsulenten har Integrationsministeriets uddannelse i praktikpladssøgning. Således, at der kan ydes en ekstra indsats overfor elever med anden etnisk baggrund.

Praktikpladskonsulenten råder over en pulje af timer, der kan anvendes til ekstra opsøgende arbejde udover det afdelingerne selv foretager.

Alle afdelinger har mindst en medarbejder, der varetager opsøgende arbejde i sit fagområde. Det er denne medarbejder, der skaber kontakten mellem virksomhed og skole. Det er også denne medarbejder, der taler med kontaktlærer og elever vedr. praktikpladser.

Prioriteringen af det opsøgende arbejde i virksomhederne er i nævnte rækkefølge:

Virksomheder der er godkendt, men ikke har elever.
Virksomheder der ikke er godkendt.
Virksomheder der er godkendte til flere elever, end de har.

Udover dette hjælpes elever på grundforløbene, der har kontakter til en virksomhed med en kontakt/henvendelse fra skolens medarbejdere til virksomheden, hvis dette ønskes.

EUD – kontaktlærer på hovedforløb
Kontaktlærerordningen på de tekniske uddannelsers hovedforløb er lige så meget en kontaktordning for virksomhederne som for elever.

Derfor har EUC Nordvestsjælland valgt at opdele virksomhederne mellem vores lærere, så det altid er den samme lærer, der har kontakten til den enkelte virksomhed indenfor et fagområde.

Dette betyder, at læreren samtidig er kontaktlærer for alle de elever, den enkelte virksomhed måtte have.

Alle afdelinger har en eller anden kontakt til virksomheden under elevens skoleophold, Enkelte inviterer virksomheden til en evalueringssamtale efter endt skoleophold. Andre ringer til virksomheden undervejs for at høre, hvordan deres elev har klaret skoleforløbet, andre kører ud og aflevere skole beviset.

For de landsdækkende uddannelser sker disse besøg kun i begrænset omfang.