ANDRE AKTIVITER

Praktikcenteret afholder mindre sociale arrangementer for skolepraktikeleverne og deres instruktører. Formålet er at styrke samarbejdet eleverne og instruktørerne imellem.

Samtidig bidrager det til elevernes oplevelse af, at vi bestræber os på, at deres uddannelse i skolepraktik skal være så virksomhedsnær som mulig.

Arrangementerne kan være faglige messer og sociale arrangementer, som eksempelvis en tur på skøjtebanen, en tur på gokartbanen eller tilsvarende