I SKOLEPRAKTIK

Du har mulighed for adgang til skolepraktik, hvis du har:

– afsluttet grundforløb og ikke opnået uddannelsesaftale
– har afsluttet en kort uddannelsesaftale
– har afsluttet en ordinær trin 1 aftale
– har mistet en uddannelsesaftale uforskyldt

Under forudsætning af at man opfylder optagelseskravene sker opstarten i skolepraktik en måned efter afsluttet grundforløb.
Den tid du er i skolepraktik tæller med som din uddannelsestid. Dvs. når du får en restuddannelsesaftale i en virksomhed, vil aftalens varighed blive fratrukket den tid du har været i skolepraktik. Hvis du mod forventning ikke opnår en restuddannelsesaftale i en virksomhed, og dermed fuldfører din uddannelse under skolepraktik, vil du afslutningsvis få et svendebrev magen til det, du ville have fået i en virksomhed.

Lager Mekaniker Struktør Glarmester
Murer Elektriker Isolatør Tagdækker
Smed Maler Tømrer Proces- og industrioperatør

Værkstederne er up-to-date med maskiner og udstyr, sådan at vi kan sikre eleverne en god kvalitet i deres uddannelser. Værkstederne styres af en faguddannet instruktør, der fungerer som elevernes arbejdsleder i hverdagen.

Klik på de enkelte uddannelser → og få indblik i, hvilke arbejdsopgaver eleverne laver på skolen.

For elever, der påbegynder grundforløb efter 01.08.2015, er der mulighed for skolepraktik i alle ovenstående uddannelser, under forudsætning af at egnethedskravene er opfyldt.

For elever, der er startet grundforløb før 01.08.2015, kan vi desværre ikke tilbyde skolepraktik på alle vores uddannelser, dog på lager, murer, isolatør, smed og maler.

Desuden har ministeriet en pulje med meget få skolepraktikpladser til mekaniker, elektriker, struktør og tømrer, som skolen kan søge om individuelt til den enkelte elev i 4. kvartal.

Pr. 1. januar 2020 er der følgende 2 satser for skolepraktikydelse

Skolepraktikydelse for unge over 18 år kr. 7.804,-
Skolepraktikydelse for unge under 18 år kr. 3.263,-

Hvad kan skolepraktik bruges til?

En uddannelse gennemført under skolepraktik giver de samme kompetencer og kvalifikationer, som hvis den var gennemført i en ordinær uddannelsesaftale i en virksomhed. Du vil imidlertid mangle den direkte kontakt til erhvervslivet og de erfaringer, der kun kan opnås ved at arbejde i en virksomhed. Skolen hjælper derfor med at få en restuddannelsesaftale, delaftale eller virksomhedsforlagt undervisning i virksomheder.