KRAV

De krav, du som elev skal opfylde ved optagelse til skolepraktik, om som skal efterleves så længe man deltager i skolepraktik, er de såkaldte EMMA-regler.

EMMA er en forkortelse af

Du skal være fagligt kvalificeret og kunne fungere på en arbejdsplads.

Du skal være fleksibel i dit uddannelsesvalg og tage imod enhver praktikplads, som dit grundforløb giver adgang til.

Du skal være villig til at indgå uddannelsesaftale, uanset hvor praktikstedet er.

Du skal i Elevplan have 2 alternative uddannelsesønsker samt dokumentation for at du løbende søger praktikpladser.

Dokumentationen skal være svar fra virksomheder. Hvis du får mundtligt svar, skal du selv skrive svaret i Elevplan med angivelse af dato for ansøgning/svar, virksomhedsnavn, kontaktperson i virksomheden samt hvad de har svaret.

Ved opstart skal du minimum have dokumentation på, at du har svar fra 10 praktikpladser.

Du skal også have synlig profil på Praktikpladsen.dk.

Opfyldes alle fire EMMA-krav, kan du optages i eller forblive i skolepraktik.

Det komplette regelsæt, finder du i brochuren ”Regler i skolepraktik”.