OPGAVER

For at kunne tilbyde elever i skolepraktik arbejdsopgaver der både giver læring, udfordring og afveksling, kan der under ganske særlige forudsætninger udføres arbejdsopgaver uden for skolen.
Det er helt afgørende for skolen, at vi ikke opfattes som konkurrent til det samarbejdende erhvervsliv. Derfor er der retningslinjer om, at det kun er foreninger, der ikke har nogen indtjening, og hvor det ellers ville være frivilligt arbejde, som vi laver opgaver for. Der udføres aldrig opgaver for private.

Alle arbejdsopgaver i skolepraktik, der ligger uden for skolens regi, godkendes enkeltvist i det lokale uddannelsesudvalg for den pågældende uddannelse, for at sikre størst mulig konsensus. Materiale- og transportudgifter betales altid af ansøger.

Se eksempel på opgave udført af elever i skolepraktik.

Opgaver løst i skolepraktikken:

Port (venstre-side)

Port (højre-side)

Spritbeholder

Portholder-højre

Portholder-venstre

Dækplade for varmepumpe

Bordben med ramme

Brandkar

Udsugning 

Terrasse-varmer

Har I en opgave for skolepraktikeleverne?

For at komme i betragtning til at få udført en opgave af skolepraktikelever, skal der skrives en ansøgning.
Download ansøgningsblanket (pdf) og send ansøgningen til:

Helle Pierri
Helle PierriPraktikcenterchef

Ansøgningen videresendes til det lokale uddannelsesudvalg, som behandler ansøgningen indenfor 14 dage. Godkendes ansøgningen, kan opgave udføres af vores skolepraktikelever og ansøger vil blive kontaktet af en instruktør for nærmere aftaler.

Det er vigtigt at understrege, at der ikke kan sættes nogen tidsfrister på, hvornår arbejdet vil blive udført, idet det afhænger af, hvor mange elever der er i skolepraktik, og om læringen i arbejdsopgaven er aktuel i forhold til, hvor eleverne er i deres uddannelsesforløb.